Vann & Avløp

Controlteam er hovedleverandør av styresystem og system for sentral driftskontroll til flere kommuner i Hordaland. Anleggene omfatter vannrenseanlegg, trykkøkningsstasjoner, målekummer og avløpspumpestasjoner.

Typisk leveranse:

– Lokal styring bestående av styreskap med startutrustning, kontroller (PLS) og lokal betjening (operatørpanel).

– Integrasjon i sentral driftskontrollsystem med logging, alarmutsending og rapportering.

– Leveranse av kommunikasjonsutstyr i forbindelse med dette.