Skip & Verft

Controlteam leverer mange forskjellige typer styresystem til skip, blant annet styresystem for:

  • Sideporter
  • Lasteheiser
  • Lukedeksler
  • Alarmanlegg
  • Kraner
  • Livbåtlåring
  • Eksosrenseanlegg
  • Prosessanlegg
  • Hydrauliske tungløftsystemer

Laste/lossesystem for kjøleskip: Styring av sideporter og automatiske lasteheiser, komplett med radiostyring og sikkerhetssystemer. Anleggene innbefatter bl.a. frekvensstyrte motorer på heiser med momentkontroll, laserbasert høydemåling og scannere for kollisjonsunngåelse. Leveransene omfatter bl.a. elektrodesign, produksjon av styreskap med PLS, operatørgrensesnitt, sensorkomponenter, motorer og frekvensomformere, samt test og idriftsettelse.

Knekkbom og wire-luffing kraner: Kraner for bruk i Ex og Non-Ex områder. Leveransene omfatter bl.a. elektrodesign, produksjon av styreskap med PLS, operatørgrensesnitt, samt installasjon og utrustning av krankabin.

Teknologi: Frekvensstyrte motorer med momentkontroll, Hydrauliske systemer, Feltbuss systemer, Sikkerhetsystemer, Systemer for Ex-sone 1 og 2

Tungløftsystemer: Skinne – og hjulgående transportsystemer. Systemene består i hovedsak av et sett med vogner som kobles sammen mekanisk, elektrisk og hydraulisk, samt en eller flere mobile hydraulikkaggregat som forsyner vognene. Total løftekapasitet for systemene kan være flere tusen tonn.