Industri

Controlteam leverer styresystemer i markedet for industri og næring. Vi leverer både nye nøkkelferdige anlegg eller re-engineerer og oppgraderer eksisterende anlegg.

  • Bryggeri
  • Meieri
  • Næringsmiddel
  • Fiskeforing systemer
  • Produksjon av fiskefor / medisin
  • Transportsystemer
 

 

Transportsystem for råvarer: Komplett system for styring av transport redler og heiser. Anlegget innbefatter silo håndtering, transportruter, vekt håndtering, ordrehåndtering, forriglinger og sikkerhet. Systemet er basert på arbeidsordrer som systemet iverksetter når resursene er ledig.

Bryggeri: Vedlikehold, utvidelse og oppgraderinger på PC/PLS basert produksjon system. Et bryggeri er et eksempel på et levende anlegg hvor kontinuerlig fornying og optimalisering er viktig for å imøtekomme et krevende marked. Vi iverksetter bryggeriets egne løsninger i tett samarbeid med bryggeriet på en slik måte at kunnskap og kompetanse heves internt.